top of page
Vrijwilligersreisje

WAT DOEN WE?

Vanuit leiderschapsperspectief bouwen aan sector brede versnelling en vernieuwing met betrekking tot circulaire economie, duurzaamheid en gezond leven.

About Bressummer: Qui sommes-nous
Bomen planten

WAAROM DOEN WE HET?

We zien dat projecten voor verduurzaming en circulaire economie vaak sterk vertragen omdat ketenpartners elkaar onvoldoende kennen. Mede omdat ze elkaar onvoldoende hebben leren kennen en waarderen komen oplossingen en besluiten moeizaam op gang en
krijgen een lange tijdshorizon.
Werkelijke doorbraken komen als mensen elkaar op dieper niveau hebben ontmoet. Ze hebben met elkaar gewerkt en geleerd en elkaar leren vertrouwen.

About Bressummer: À propos de nous
Juigend publiek

HOE DOEN WE HET?

Middels een sector- brede leiderschapsreis van 18 maanden bereiden we deze doelgroep voor in participatief leiderschap, opdracht gericht met coaching en mentoring.
We richten ons om te beginnen op de sector en waardeketen van: bouw/infrastructuur, landbouw en voeding. Ons doel is te komen tot uitbreiding naar andere sectoren. De leercurve van dit begin wordt gebruikt om te kunnen opschalen.

About Bressummer: À propos
Bomen planten

MET WIE DOEN WE HET?

About Bressummer: Ce que nous faisons

WE REKRUTEREN DEELNEMERS UIT DE GEHELE WAARDEKETEN VAN ‘PLANT TO PLATE’.
ALS VOORBEELD:

Dit betekent mensen uit de landbouw, voedingsmiddelenproducenten, toeleveranciers van ingrediënten, halffabricaten en verpakkingen, transport, retail/ distributie, overheid en consumentenorganisaties, wetenschappelijke R&D instituten, milieudeskundigen, startups/appbouwers en sector verwante NGO’s, overheden…

VOOR DE BOUW/INFRASTRUCTUUR HEBBEN WE EEN VOOR DIT THEMA RELEVANTE SOORTGELIJKE
WAARDEKETEN:

gemeenten, overheidsorganisaties, woningcorporaties, producenten,
toeleveranciers, prefab, R&D instituten, bouw bedrijven, cement/mortel en betonbedrijven, heiers, bouwend Nederland, milieudeskundigen, startups/appbouwers, engineerbureau’s,sector verwante NGO’s…

LE POINT DE RÉCOLTE DE DONS ALIMENTAIRES

Renforcer notre engagement

bottom of page